2 marca 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – kelner

Kwalifikacja: T.9

Egzaminatorzy:

  1. Łukasz Kania
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja: T.10

Egzaminatorzy:

  1. Łukasz Kania
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Idź do góry