27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – monter-elektronik

Kwalifikacja E.5

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.6

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Idź do góry