27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Kwalifikacja T.2

Egzaminatorzy:

  1. Renata Pohl
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
  2. Helena Badecka
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Idź do góry