27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik administracji

Kwalifikacja A.68

Egzaminatorzy:

  1. Grażyna Bernadetta Łątka
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Eksperci:

  1. Andrzej Michalik
    Tytuł naukowy: dr
    Rekomendacje: Powiślańska Szkoła Wyższa
Idź do góry