27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik administracji

Kwalifikacja A.68

Egzaminatorzy:

 1. Grażyna Bernadetta Łątka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Eksperci:

 1. Andrzej Michalik
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje: Powiślańska Szkoła Wyższa
 2. Piotr Feczko
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Idź do góry