27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik budownictwa

Kwalifikacja B.16

Egzaminatorzy:

 1. Bożena Agnieszka Mierniczak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska

Kwalifikacja B.18

Egzaminatorzy:

 1. Bożena Agnieszka Mierniczak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska

Kwalifikacja B.20

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska

Kwalifikacja B.30

Egzaminatorzy:

 1. Bożena Agnieszka Mierniczak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska

Kwalifikacja B.33

Egzaminatorzy:

 1. Bożena Agnieszka Mierniczak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska
Idź do góry