2 marca 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik dentystyczny

Kwalifikacja: Z.17

Egzaminatorzy:

  1. Piotr Andrzej Kleniewski
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
  2. Milena Maria Połczyńska
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Idź do góry