27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik dróg i mostów kolejowych

Kwalifikacja B.30 

Egzaminatorzy:

  1. Bożena Agnieszka Mierniczak
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

  1. Piotr Kordzikowski
    Tytuł naukowy: dr
    Rekomendacje:Politechnika Krakowska
Idź do góry