27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik elektryk

Kwalifikacja E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Idź do góry