27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik energetyk

Kwalifikacja E.22

Egzaminatorzy:

  1. Maria Jolanta Kauza
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja E.23

Egzaminatorzy:

  1. Maria Jolanta Kauza
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

 

Idź do góry