28 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik handlowiec

Kwalifikacja A.18

Egzaminatorzy:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 2. Laura Słocka-Przydrożna
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 3. Katarzyna Rydzewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 4. Anna Danuta Jachurska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 5. Grażyna Bernadetta Łątka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja A.22

Egzaminatorzy:

 1. Katarzyna Rydzewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 2. Anna Danuta Jachurska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 3. Grażyna Bernadetta Łątka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Idź do góry