11 maja 2018

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik logistyk

Kwalifikacja A.30

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.31

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.32

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Idź do góry