27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A.26

Egzaminatorzy:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 2. Jolanta Konarzewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Eksperci:

 1. Andrzej Michalik
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje: Powiślańska Szkoła Wyższa

Kwalifikacja A.27

Egzaminatorzy:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 2. Jolanta Konarzewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Eksperci:

 1. Andrzej Michalik
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje: Powiślańska Szkoła Wyższa

 

Idź do góry