11 maja 2018

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik spedytor

Kwalifikacja A.28

Egzaminatorzy:

  1. Artur Remigiusz Go
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.29

Egzaminatorzy:

  1. Artur Remigiusz Go
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Idź do góry