18 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacja Z.20

Eksperci:

  1. Tomasz Domaniewski
    Tytuł naukowy: dr
    Rekomendacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Egzaminatorzy:

  1. Monika Mizera
    Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Idź do góry