27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik teleinformatyk

Kwalifikacja E.13

Egzaminatorzy:

 1. Dorota Strupiechowska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Adam Mazgajczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 3. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 4. Daniel Paweł Jabłoński
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 5. Piotr Kolasa
  Rekomendacje:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 6. Piotr Gorzelańczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 7. Robert Piotr Dziurski
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 8. Waldemar Bocheński
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Eksperci:

 1. Zdzisław Kiełbasa
  Rekomendacja: Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Krzysztof Pytel
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacja: Uniwersytet Łódzki

Kwalifikacja E.15

Egzaminatorzy:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.16

Egzaminatorzy:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Idź do góry