27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacja B.21

Egzaminatorzy:

 1. Adam Mazgajczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Robert  Piotr Dziurski
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska

Kwalifikacja B.22

Egzaminatorzy:

 1. Adam Mazgajczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Robert Piotr Dziurski
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Eksperci:

 1. Piotr Kordzikowski
  Tytuł naukowy: dr
  Rekomendacje:Politechnika Krakowska
Idź do góry