27 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik usług kosmetycznych

Kwalifikacja A.61

Egzaminatorzy:

 1. Żaneta Kuczewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Agnieszka Cieplińska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 3. Justyna Sońta
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja A.62

Egzaminatorzy:

 1. Żaneta Kuczewska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Agnieszka Cieplińska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 3. Justyna Sońta
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 

Idź do góry