2 marca 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja: T.6

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Luiza Anna Kezwoń
  Rekomendacje:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 3. Helena Badecka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 4. Jolanta Mieczysława Kowalczyk-Bukowska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja: T.15

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Małgorzata Ewa Balcerek
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 3. Helena Badecka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Idź do góry