22 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik elektronik

Kwalifikacja E.6 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Egzaminatorzy:

  1. Dariusz Malita
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

Idź do góry