3 stycznia 2017

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych.

W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, w których startują uczniowie z całego świata. Dla każdego z nich już sam udział w rywalizacji jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą.

Najwięcej uczestników zgromadziła ubiegłoroczna 47. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna w Zurichu, w której startowało w sumie 450 uczniów z 90 krajów oraz 57. Olimpiada Matematycznej w Honkongu (600 uczestników z 11 krajów). Na pierwszej z nich polscy uczniowie zdobyli jeden srebrny medal i trzy brązowe, na drugiej wywalczyli cztery medale i dwa honorowe wyróżnienia.

Wysokie miejsca medalowe uczniowie z Polski zdobyli także na Mistrzostwach Rumunii w Matematyce, Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej dla Dziewcząt oraz Polsko-Czesko-Słowackich Zawodach Matematycznych.

Złoty i srebrny medal oraz dwa brązowe polscy uczniowie przywieźli z 23. Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej CEOI. Z kolei na 27. Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich w Finlandii licealiści z Gdyni, Rzeszowa, Szczecina, Tarnowa i Krakowa drużynowo wywalczyli I miejsce.

Z zawodów informatycznych Junior Balkan Olympiad in Informatiks w Macedonii młodzież z Gdyni i Lublina przywiozła trzy medale i jedno wyróżnienie.

Uczniowie uzyskując wysokie wyniki w przedmiotowych olimpiadach międzynarodowych mogą być kandydatami do stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Każdego roku stypendium to otrzymuje ok. 60 laureatów międzynarodowych olimpiad z różnych dziedzin nauki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej. MEN finansuje zarówno przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), jak również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych. W ramach zawartych z organizatorami umów istnieje możliwość finansowania udziału w olimpiadzie także uczniów zamieszkałych poza granicami Polski. Każdego roku w olimpiadach bierze udział od 220 do 250 tys. uczestników – uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim ubiegłorocznym finalistom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom kolejnych olimpiad życzmy powodzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry