5 grudnia 2017

Prezentacja wyników międzynarodowego badania PIRLS 2016 z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył we wtorek, 5 grudnia br. w prezentacji wyników międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu PIRLS 2017. Wyniki zaprezentowano w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata. Polscy uczniowie radzą sobie równie dobrze z tekstami literackimi, jak i użytkowymi. Wykazują oni większe umiejętności związane z  interpretowaniem, a także ocenianiem tekstu niż z wyszukiwaniem informacji i bezpośrednim wnioskowaniem.

Pełny wynik badania dostępny tu.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował naukowcom i pracownikom Instytutu Badań Edukacyjnych za przeprowadzenie badania. Podkreślił również, że polska szkoła jest obecnie w trakcie istotnych zmian, a wyniki badań będą bardzo pomocne
w wypracowywaniu kolejnych dobrych rozwiązań w systemie edukacji.

– Badania prowadzone przez IBE, w tym te międzynarodowe pokazują, w jakim miejscu na mapie edukacyjnej Europy i świata obecnie znajduje się polska szkoła – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Patrząc na wyniki badania, możemy powiedzieć, w jakim miejscu znajdują się polscy uczniowie w klasie IV. Trudno te wyniki przyrównywać do wyników z lat ubiegłych ze względu na inną próbę badawczą. Cieszy nas na pewno fakt, że jest to wysoki wynik. Cieszy również to, że mamy do czynienia z dosyć wąską grupą tych, którzy mają problemy i dość szeroką tych, którzy mają bardzo dobre wyniki – powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Po zakończeniu prezentacji dotyczącej wyników PIRLS 2016 obyło się seminarium poświęcone dokładniejszej analizie rezultatów badania.

O badaniu

PIRLS (Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu, Progress in International Reading Literacy Study) to badanie osiągnięć uczniów dziesięcioletnich w czytaniu tekstów literackich i użytkowych. Badanie  jest organizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych (IEA) i odbywa się co pięć lat od 2001r.

W 2016 r. w Polsce badanie objęło klasę czwartą szkoły podstawowej. W poprzednich odsłonach badania (w 2006 i 2011 roku) udział wzięli uczniowie klasy trzeciej. Zmiana klasy wynikała z reformy wieku obowiązku szkolnego w Polsce. W 2016 roku trzecioklasiści byliby za młodzi, by przystąpić do testu. Ponieważ uczniowie badani w ubiegłym roku byli starsi (w 2011 mieli średnio 9,9 lat, a w 2016 – 10,7 lat) i kształceni o rok dłużej, porównanie wyników PIRLS 2016 z PIRLS 2011 nie dostarcza informacji o zmianach efektywności kształcenia w Polsce.

Badanie PIRLS przeprowadzono w Polsce od połowy kwietnia do końca maja 2016 roku w indywidualnym, dogodnym dla każdej szkoły terminie. Objęło ono reprezentatywną próbę 4 413 uczniów z 246 oddziałów ze 148 wylosowanych do badania szkół podstawowych. Za przygotowanie i przeprowadzenie badania w Polsce odpowiadał Instytut Badań Edukacyjnych.

Test osiągnięć w czytaniu składał się z sześciu tekstów literackich i sześciu informacyjnych, do których odnosiło się 179 pytań. Ponieważ tak długiego testu nie byłoby w stanie wykonać żadne dziecko, podzielono go na 16 zeszytów testowych. W każdym zamieszczono jeden tekst literacki i jeden użytkowy oraz odnoszące się do nich pytania. Każde dziecko pracowało nad jednym takim zeszytem.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry