4 października 2018

Wizyta przedstawiciela European Schoolnet w MEN

Dziś, 4 października br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Marc’iem Durando, dyrektorem wykonawczym European Schoolnet (EUN). Celem wizyty była prezentacja projektów realizowanych przez EUN oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze cyfryzacji szkół.

W trakcie rozmów zaprezentowano działania podejmowane przez MEN na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej, m.in.: dostęp szkół do szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), program „Aktywna Tablica”, szkolenia dla nauczycieli, Centra Mistrzostwa Informatycznego, zmiany w podstawie programowej i prawie oświatowym, a także takie inicjatywy jak Dzień Nowych Innowacji w Edukacji czy Europejski Tydzień Kodowania.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji podległych i nadzorowanych przez ministerstwo edukacji oraz wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji z 16 kuratoriów oświaty.

European Schoolnet to sieć łącząca 34 ministerstw edukacji z państw europejskich. Celem organizacji jest propagowanie innowacji w nauczaniu i uczeniu się oraz wspieranie szkół w efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. EUN współfinansuje projekty edukacyjne, w tym kierowane do nauczycieli i w edukacji, jest również europejskim koordynatorem eTwinning.

Więcej informacji http://www.eun.org/about

Idź do góry