17 listopada 2017

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

Nauczycielka i uczennica

Kuratorzy Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują konferencje dotyczące upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresatami konferencji są dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczyciele odpowiedzialni za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program każdej z konferencji obejmuje:

  • Istotę edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
  • Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dyskusję.
  • Prezentację dobrej praktyki z terenu województwa z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań przedszkola, szkoły czy placówki z udziałem uczniów.

Pierwsza z konferencji odbędzie się już 20 listopada w Szczecinie, kolejna 22 listopada w Olsztynie. Informacje o konferencjach w poszczególnych województwach dostępne są na stronach internatowych kuratoriów oświaty.

Województwo dolnośląskie

Województwo kujawsko–pomorskie

Województwo lubelskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo małopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

Województwo śląskie

Województwo świętokrzyskie

Województwo warmińsko–mazurskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

Idź do góry