27 stycznia 2014

Jak uzyskać wsparcie dla projektów międzynarodowych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji i młodzieży z następującymi krajami:

– z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i jej partnerami we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

– z Republiką Federalną Niemiec poprzez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

– z Ukrainą w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

– z Litwą w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

– z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja i Mołdawia) oraz Izraelem w ramach zadań publicznych realizowanych przez MEN

Idź do góry