Wyprawka szkolna

20 września 2018

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

Nauczycielka i uczennica

W poniedziałek, 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Szacuje się, że pomoc w ramach programu […]

Idź do góry