Wyprawka szkolna

18 sierpnia 2015

Wyprawka szkolna – kwota kryterium dochodowego

Przedmioty szkolne, kredki ołówki itp.

Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dziecka wynosi 574 zł. Z analizy wzorów wniosków udostępnianych na stronach internetowych szkół, dotyczących pomocy w ramach rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wynika, że w niektórych placówkach kwota kryterium dochodowego jest podawana błędnie. Błąd polega na wymaganiu od rodziców przedstawiania dochodu obliczonego na […]

12 sierpnia 2015

Wyprawka szkolna – jak obliczyć kryterium dochodowe

Dziewczynka patrząca w stronę użytkownika komputera, za nią inne dzieci w klasie

Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok. Takie wytyczne wynikają z przepisów. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. […]

23 czerwca 2015

„Wyprawka szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów

dzieci na kolorowym dywanie

51 mln zł – tyle zaplanowano na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2015/2016. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowi kontynuację poprzednich programów. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje takie programy od 13 lat. Szacujemy się, że w 2015 r. ok. 213,3 […]

2 czerwca 2015

Wyprawka szkolna – nie ma mowy o mniejszych pieniądzach!

dzieci na kolorowym dywanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tnie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Pojawiające się na ten temat informacje medialne są nieprawdziwe. Na program „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników) w 2015 r. od początku przewidywano 51  mln zł. Nigdy nie planowano kwoty o 20 mln zł wyższej. Podkreślamy, że każdy uprawniony do skorzystania z programu uczeń będzie mógł otrzymać […]

22 kwietnia 2015

Wyprawka szkolna 2015/2016

Przedmioty szkolne, kredki ołówki itp.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników […]

Idź do góry