30 stycznia 2014

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

zagrodaPromowanie tradycji i kultury ludowej, poznawanie dobrej polskiej żywności czy upowszechnienie idei edukacji w gospodarstwie rolnym to główne cele projektów realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Celem działania sieci jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności.

Więcej informacji na temat programu na portalu Zagroda edukacyjna.pl.

Idź do góry