27 grudnia 2013

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości

Aktywność fizyczna, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych np.: redukcję nadmiaru masy ciała, zmniejszenie oporności na insulinę, poprawę struktury kości, siły mięśni i wytrzymałości. Sprzyja lepszej samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych.

Nieprawidłowości w żywieniu są przyczyną wielu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Dzieci z nadwagą zazwyczaj mają niskie poczucie własnej wartości, czują się nieatrakcyjne i gorsze w środowisku, które promuje walory szczupłej sylwetki dziewczęcej i umięśnionej sylwetki młodzieńca. Otyłe nastolatki są często odrzucane przez rówieśników. Brak akceptacji ze strony rówieśników może w konsekwencji prowadzić do konfliktów, zachowań agresywnych czy depresji.

Nie do przecenienia jest rola szkoły w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań, w zakresie wspierania kształtowania nawyków zdrowego żywienia uczniów w tym poprzez oferowane posiłki w stołówkach szkolnych, jak i zapewnienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych, sprzedawanych w sklepikach szkolnych, przy równoczesnym wyeliminowaniu produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów. Działania te wymagają systematycznej współpracy z rodzicami, samorządem szkolnym i przedstawicielami społeczności lokalnej. Kształtowanie świadomości rodziców jest procesem długofalowym, częstokroć wymagającym zmiany przyzwyczajeń żywieniowych całej rodziny. Pamiętajmy, że rodzice w procesie wychowania dzieci odgrywają najistotniejszą rolę.

Materiały i publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Idź do góry