13 maja 2015

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w systemie edukacji

Uczestnicy spotkania w MEN z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu
Uczestnicy spotkania w MEN z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu
Uczestnicy spotkania w MEN z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu

W Ministerstwie Edukacji Narodowej w środę (6 maja 2015 r.) odbyło się spotkanie z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu, konsultantem WHO ds. niepełnosprawności i edukacji, członkiem Zarządu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Spotkanie poświęcone było zastosowaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ocenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Celem spotkania było zapoznanie się z rozwiązaniami szwajcarskimi w tym zakresie, wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad możliwością zastosowania ICF w polskim systemie edukacji

W spotkaniu wzięli udział posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, PFRON, Rady do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, przedstawiciele uczelni wyższych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organów prowadzących, szkół oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Idź do góry