24 czerwca 2015

Zmiana terminu przedstawienia raportu z konsultacji publicznych: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin przedstawienia raportu z konsultacji publicznych zostaje przesunięty na 6 lipca 2015 r.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej nadal trwają prace związane z analizą zgłoszonych przez uczestników konsultacji propozycji zmian dotyczących organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Rozważane są możliwości uwzględnienia niektórych propozycji w aktualnie procedowanym projekcie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przepraszamy za opóźnienie, ale dzięki temu raport będzie zawierał najbardziej aktualne informacje dotyczące konsultacji.

Idź do góry