29 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje – dodatkowe informacje.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie konsultacji projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przekazujemy dodatkowe informacje.

Projekt jest odpowiedzią na liczne pytania, szczególnie ze strony rodziców i nauczycieli. Chcemy, aby jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazania nam swoich uwag.

Dziękujemy za dotychczasowe propozycje i komentarze.

Zasadnicze kwestie zmiany dotyczą zalecanych warunków realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Zmiany nie są związane z II etapem edukacyjnym (klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Dodatkowo informujemy, że proponowane zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego obejmują jedynie zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Zapisy wskazują na kwestie związane z przygotowaniem dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia. Nie należy jednak interpretować proponowanych przepisów w sposób wskazujący, że dziecko, które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej ma mieć już takie umiejętności. Przesłanką proponowanych zmian jest wskazanie na możliwość nauki czytania, pisania i liczenia także w przedszkolu.

W zakresie edukacji wczesnoszkolnej podstawa programowa będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

Ponadto wyjaśniamy, że kompleksowa zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zostanie wypracowana w toku ogólnopolskiej debaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry