3 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane

W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1

 

Załącznik nr 1 - poprawiony
Data: 2017-04-06, rozmiar: 21 KB
Załącznik nr 2. - poprawiony
Data: 2017-04-07, rozmiar: 25 KB
Załącznik nr 3
Data: 2017-04-03, rozmiar: 24 KB
Załącznik nr 4 - poprawiony
Data: 2017-04-06, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 5 - poprawiony
Data: 2017-04-06, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 6
Data: 2017-08-30, rozmiar: 30 KB
Załącznik nr 7
Data: 2017-08-30, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 8-poprawiony
Data: 2017-12-07, rozmiar: 253 KB
Załącznik nr 9
Data: 2017-08-30, rozmiar: 258 KB
Idź do góry